Sekretesspolicy

Denna webbplats har säkerhetsåtgärder på plats för att skydda förlust, missbruk och förändring av informationen under vår kontroll? Det. Känsliga eller personliga material hanteras endast av kvalificerade medarbetare och inte förvaras i öppna områden av vår server. Vår säkerhetspolicy förbjuder också överföring av personliga dokument såsom kontoinformation om de har krypterats med godkända metoder.

Vi strävar efter att skydda din integritet. Vi kommer endast att använda den information som ges i samband med beställningen eller när du gör en förfrågan på något sätt är juridiskt samlas in och i enlighet med Data Protection Act 1998. Det samlas av personal och alla transaktioner som du initierar denna webbplats är konfidentiell. Ditt namn kommer att läggas till en e-postlista och vi aldrig överföra denna information till en tredje part utan kundens medgivande.

Detta Privacy Notice kan komma att uppdateras med jämna mellanrum utan förvarning för att spegla förändringar i våra personuppgifter praxis eller gällande lagar. Vi kommer att publicera ett tydligt meddelande på webbplatsen för att meddela dig om väsentliga förändringar i vårt sekretessmeddelande och ange överst i meddelandet när det uppdaterades.

Vi använder programvara / säkerhet kryptering för att skydda sekretessen för personuppgifter som vi skyddar mot obehörig åtkomst eller avslöjande och oavsiktlig förlust, ändring eller förstörelse. Om du har frågor, kontakta oss.